TEČAJ ZA ČUVARA

Cijena

Redovna cijena 800,00kn
Cijena za članove VIP kluba 0,00kn
Cijena - rana prijava 0,00kn

Kalendar

< Lipanj 2019 >
NePoUtSrČePeSu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Početak tečaja: 10.05.2021. - prijave su u tijeku

Cijena tečaja iznosi 800,00 kn.
Mogućnost plaćanja u ratama.
Svi polaznici izobrazbe u Učilištu AKD-Zaštite koji uspješno polože ispit i steknu dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite-zaštitara postaju kandidati za zapošljavanje u AKD-Zaštiti d.o.o.

Prijave na e-mail:

ljudski.resursi@akdz.hr

uciliste@akdz.hr

ili na linku: http://uciliste-akd-zastite.hr/hr/upisi_prijave

Program osposobljavanja - oblik i trajanje
Program Izobrazbe za čuvare sastoji se od teoretskog dijela i traje 40 nastavnih sati, razvrstanih u 4 programske cjeline.
 
Programske cjeline:
1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
4. Osnove komuniciranja
 
Svi polaznici su za vrijeme trajanja tečaja osigurani od posljedica nezgode.
Osposobljavanje za poslove privatne zaštite određeno je zakonskim i podzakonskim aktima iz područja privatne zaštite. 
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 103/04
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 21/07
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 86/08
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 42/13
Zakon o privatnoj zaštiti NN 68/03
Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 31/10
Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 139/10
 
Sva nastava za izobrazbu zaštitara i čuvara provodi se u našim  i ugovorenim prostorijama i dvoranama

Predavači koji obavljaju izobrazbu zaštitara u Učilištu AKD-Zaštite u potpunosti ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare, što je i verificirano rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, kojim je Učilištu odobreno obavljanje izobrazbe zaštitara i čuvara.

Obavljanje poslova privatne zaštite zaštitara i čuvara
Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova (čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti).

Postupak stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite čuvara i zaštitara: 

1.    Pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove (u Zagrebu je to PU Petrinjska 30, 2. kat, soba 204. i 205. radno vrijeme za stranke pon-pet od 08,00 do 16,00) predaje se zahtjev za dobivanje ZAKLJUČKA o ispunjenju zakonskih uvjeta (sigurnosna provjera). Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 (dobiva se u PU),a zahtjevu se prilaže:
• kopija svjedodžbe(original na uvid) o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za zaštitara, odnosno najmanje nižoj stručnoj spremi za čuvara (osnovna škola+ 2 razreda srednje škole).
• original uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
• kopiju osobne iskaznice
• upravnu pristojbu od 70,00 kn u državnim biljezima ili Potvrdu o imovnom stanju (podiže se u područnom uredu porezna ispostava po mjestu prebivališta) ili drugi dokaz o pravu na oslobađanje upravnih pristojbi.
Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata koja traje do 2 mjeseca, te se na kućnu adresu šalje Zaključak.
 
2.    Po dobivenom Zaključku o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti IZOBRAZBU za zaštitara ili čuvara, koju provodi UČILIŠTE AKD-Zaštite, Savska cesta 28, Zagreb.
 
3.    Kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitare u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanova ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada.
Izobrazba traje 100 nastavnih sati (3 tjedna) i 50 nastavnih sati za čuvare, a cijena izobrazbe u Učilištu AKD-Zaštite d.o.o. po kandidatu iznosi 1.600,00 kuna za  zaštitara ili 800,00 kuna za čuvara.
 
4.    Nakon završene izobrazbe potrebno je prijaviti i položiti STRUČNI ISPIT (prijava se podnosi pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove na obrascu Z-4 kojem se prilaže:
• kopija Zaključka policijske uprave o ispunjenju uvjeta
• kopija Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
• potvrda ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
• dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 820,00 kn (za zaštitara), 580,00 kn (za čuvara)
O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidat dobiva obavijest na kućnu adresu.
Nakon položenog stručnog ispita u policijskog upravi se podiže SVJEDODŽBA o položenom ispitu, te se
 
5.    na obrascu Z-2 podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite, kojem se prilaže:
• kopija svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
• original potvrde o općoj ili općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti
• dokaz o uplati pristojbe u iznosu od 700 kn za zaštitara ili 490,00 kn za čuvara (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
 Nakon što dobije rješenje s kandidatom se može sklopiti ugovor o radu za zaštitara sa zaštitarskom tvrtkom, uz prethodno zadovoljenje ostalih uvjeta iz radnog prava
 
6.    po sklopljenom ugovoru o radu kandidat podnosi zahtjev za izdavanje zaštitarske/čuvarske iskaznice na obrascu Z-2 kojem se prilaže:
• dokaz o radnom odnosu (kopija ugovora o radu za zaštitara ili čuvara, original na uvid)
• preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
• preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
• upravnu pristojbu od 20,00 kn (ne treba ako je podnositelj oslobođen plaćanja upravnih pristojbi)
• dokaz o uplati predloška iskaznice u iznosu od 50,00 kn
• dvije fotografije veličine 30x35 mm.
 
Osobe koje imaju tri godine radnog iskustva na poslovima policijskog službenika odnosno službenika Ministarstva koji obavljaju nadzor poslova privatne zaštite, na vojno-policijskim poslovima Ministarstva obrane, istražnim poslovima, poslovima državnog odvjetništva, pravosudnog policajca, pripadnika gardijskih postrojbi ili pripadnika sigurnosnih službi, ne moraju polagati stručni ispit za čuvara, zaštitara i zaštitara – tehničara.
Navedene osobe, osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik, stručni prvostupnik ili magistar, smjer kriminalistika, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare
 
AKD-Zaštita d.o.o. će sa kandidatima koji zadovoljavaju kriterije tvrtke, što će se utvrditi u postupku selekcije prijavljenih kandidata, s određenim brojem kandidata sklopiti ugovore o financiranju stručne izobrazbe za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i predugovore o radu.
 
Sve informacije možete dobiti na broj telefona 01/4800 -245, 01/ 4800-221  ili upitom na e-mail: ljudski.resursi@akdz.hr

Nakon završene edukacije i položenog ispita, upis u e-radnu knjižicu.

Galerija

TEČAJ ZA ČUVARA TEČAJ ZA ČUVARA