Upravno vijeće

Ante Franičević mag.oec.- predsjednik Upravnog vijeća

Slava Pavlić dipl.oec. - članica Upravnog vijeća

Zorislav Bujan dipl.iur. - član Upravnog vijeća