UVJETI ČLANSTVA ZA VIP PROTECTION KLUB

Popunjavanjem i slanjem on-line obrazac za stupanje u članstvo VIP Protection Klub-a potvrđujete da ste pročitali i prihvatili ove Uvjete članstva u cijelosti, te se obvezujete poštivati ih bez iznimke.

O ČLANSTVU

Članak 1.

Član VIP Protection Kluba može postati fizička osoba sa navršenih osamnaest godina života.

Član VIP Protection Kluba ne može postati osoba koja je pravomoćno osuđena odnosno protiv koje se vodi postupak za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, kaznena djela protiv života i tijela, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja kao i osoba koja je pravomoćno osuđena za prekršaj ili protiv koje se vodi postupak za prekršaje protiv javnog reda i mira te prekršaja nasilja u obitelji.

Član VIP Protection Kluba može biti građanin koji se pridržava uvjeta, pravila i odluka VIP Protection Kluba i plaća članarinu

REGISTRACIJA ČLANSTVA

Članak 2.

Ukoliko zadovoljavate uvjet iz čl. 1. obavezno je ispravno popuniti i poslati  on-line obrazac.

Zaprimanjem uplate članarine aktivira se članstvo u VIP Protection Klub-u.

Pogodnosti za članove moguće je koristiti od prvog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon dana uplate članarine.

PLAĆANJE I IZNOS ČLANARINE

Članak 3.

Članstvo se plaća za svaku godinu.

Godišnja članarina za VIP Protection Klub iznosi 200,00 kuna i plaća se jednokratno.

Bez obzira tko uplati godišnju članarinu u ime i za korist osobe koja ispunjava preduvjete za stupanje u članstvo, na sva prava koja proizlaze iz članstva polaže isključivo fizička osoba tj. pojedinac na čije je ime članarina uplaćena.

PRAVA ČLANSTVA

Članak 4.

 • Koristiti posebne pogodnosti za programe edukacija koje organizira i održava Učilište AKD-Zaštite
 • Koristiti sve pogodnosti koje mu osigurava VIP Protection Klub kod svojih poslovnih suradnika
 • koristiti pristup svim člancima, informacijama, dokumentima, obrascima koji su namijenjeni isključivo članstvu
 • primati posebne newsletter-e namijenjene isključivo članstvu

OBVEZE ČLANSTVA

Članak 5.

 • platiti propisani iznos članarine
 • osobnim postupanjem promicati interese i ciljeve zaštitarske struke
 • prema ostalim članovima ponašati se prijateljski i uvažavati njihova mišljenja, prijedloge i inicijative
 • osobnim postupanjem štititi ugled VIP Protection Kluba i Učilišta AKD-Zaštite
 • pridržavati se i redovno pratiti izmjene/ažuriranje ovih Uvjeta članstva

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 6.

Članstvo u VIP Protection Klubu prestaje:

 • Istupanjem iz članstva VIP Protection Kluba na temelju pisanog zahtjeva člana
 • Isključenjem zbog ne udovoljavanja uvjetima za članstvo ili nepridržavanja obveza članstva
 • Smrću člana

Želite se registrirati i postati član VIP Protection Kluba?

Popunite ON-LINE OBRAZAC