Vježba za precizno pucanje

Kako bi pucanje bilo brzo i precizno potrebno je ostvariti i zadržati pravilan fokus prednjeg ciljnika.
Pokušajte fokusirati pogled na crnom križiću u sredini slike sve dok rozi krugovi sa ruba slike ne nestanu u potpunosti.

Ukoliko uspijete, znate pravilno fokusirati pogled.

Galerija

Vježba za precizno pucanje