TEČAJ ZA ZAŠTITARA

Kalendar

< Studeni 2020 >
NePoUtSrČePeSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Početak : rujan 2023

Cijena tečaja je: 1.600,00 kn / 212,36 EUR , mogućnost financiranja tečaja od strane AKD-Zaštite.

Pohađanje tečaja vrši se sukladno formiranim skupinama. Termin pohađanja ovisi o popunjenosti skupina, a svaki polaznik biti će obaviješten o terminu pohađanja tečaja.

Prijave na e-mail: http://uciliste-akd-zastite.hr/hr/upisi_prijave

ili mailom na:  uciliste@akdz.hr, ljudski.resursi@akdz.hr

 

Mogućnost plaćanja u ratama.

Svi polaznici izobrazbe u Učilištu AKD-Zaštite koji uspješno polože ispit i steknu dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite-zaštitara postaju kandidati za zapošljavanje u AKD-Zaštiti d.o.o., a oni polaznici kojima AKD Zaštita financira izobrazbu potpisuju predugovor o radu i ugovor o obrazovanju te nakon završene izobrazbe i položenog ispita, postaju zaposlenici AKD Zaštite.

Program osposobljavanja - oblik i trajanje

Izobrazba se sastoji od teoretskog i praktičnog dijela. Program izobrazbe za zaštitara traje 100 nastavnih sati, razvrstanih u 6 programskih cjelina, od čega je 50 sati teoretski dio, a 50 sati praktični dio. Nakon uspješno završene edukacije i položenog ispita, upis u e-radnu knjižicu.
 
Programske cjeline:
1. Normativno uređenje područja rada i ovlasti zaštitara i čuvara
2. Uporaba sredstava i uređaja tehničke zaštite
3. Osnove kriminalistike i pravila postupanja
4. Osnove komuniciranja
5. Osposobljavanje u rukovanju i gađanju vatrenim oružjem
6. Osposobljavanje u primjeni tjelesne snage – samoobrane.
 
Svi polaznici su za vrijeme trajanja tečaja osigurani od posljedica nezgode.
Osposobljavanje za poslove privatne zaštite određeno je zakonskim i podzakonskim aktima iz područja privatne zaštite. 
Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 103/04
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 21/07
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 86/08
Izmjena Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare NN 42/13
Zakon o privatnoj zaštiti NN 68/03
Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 31/10
Izmjene i dopune zakona o privatnoj zaštiti NN 139/10
 
Sva nastava za izobrazbu zaštitara i čuvara provodi se u našim  i ugovorenim prostorijama i dvoranama

Predavači koji obavljaju izobrazbu zaštitara u Učilištu AKD-Zaštite u potpunosti ispunjavaju uvjete predviđene Zakonom o privatnoj zaštiti i Pravilnikom o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare, što je i verificirano rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova, kojim je Učilištu odobreno obavljanje izobrazbe zaštitara i čuvara.

Obavljanje poslova privatne zaštite zaštitara i čuvara
Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova (čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti).

Postupak stjecanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite čuvara i zaštitara: 
1.    Pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove (u Zagrebu je to PU Av. V.Holjevca 20, zgrada br. 2, ulaz B, I. kat, radno vrijeme za stranke pon-pet od 08,00 do 11,00 i od 13,00-14,00) predaje se zahtjev za dobivanje ZAKLJUČKA o ispunjenju zakonskih uvjeta (sigurnosna provjera). Zahtjev se podnosi na obrascu Z-2 (dobiva se u PU),a zahtjevu se prilaže:
• kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za zaštitara, odnosno dokaz o završenom osnovnom obrazovanju za čuvara (original na uvid)
• original uvjerenja nadležnog općinskog suda da nije u tijeku istražni postupak, da nije izrečena nepravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela za koja je zapriječena novčana kazna ili zatvor
• kopiju osobne iskaznice.
Nakon predaje zahtjeva vrši se sigurnosna provjera kandidata koja traje do 2 mjeseca, te se na kućnu adresu šalje Zaključak.
 
2.    Po dobivenom Zaključku o ispunjenju zakonskih uvjeta, potrebno je završiti IZOBRAZBU za zaštitara ili čuvara, koju provodi UČILIŠTE AKD-Zaštite, Planinska 13, Zagreb 
3.    Kandidat obavlja liječnički pregled opće zdravstvene sposobnosti za čuvara ili opće i posebne zdravstvene sposobnosti za zaštitare u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanova ili specijalističkoj ordinaciji medicine rada.
Izobrazba traje 100 nastavnih sati (3 tjedna) i 50 nastavnih sati za čuvare, Cijena po kandidatu iznosi 1600,00 kuna / 212,36 €.
 
4.    Nakon završene izobrazbe potrebno je prijaviti i položiti STRUČNI ISPIT (prijava se podnosi pri nadležnoj policijskoj upravi (ovisno o mjestu prebivališta kandidata) – Inspekcija za zaštitarske i detektivske poslove na obrascu Z-4 kojem se prilaže:
• kopija Zaključka policijske uprave o ispunjenju uvjeta
• kopija Potvrde o zdravstvenoj sposobnosti
• potvrda ovlaštene ustanove o završenoj izobrazbi
• dokaz o uplati naknade za polaganje ispita u iznosu od 820,00 kn/ 108,83 € (za zaštitara), 580,00 kn/ 76,98 € (za čuvara)
• O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidat dobiva obavijest na kućnu adresu.
Nakon položenog stručnog ispita u policijskog upravi se podiže SVJEDODŽBA o položenom ispitu, te se
 
5.   Podnosi se zahtjev za izdavanje rješenja na obrascu Z-2 o dopuštenju za obavljanje poslova privatne zaštite, kojem se prilaže:
• kopija svjedodžbe o položenom stručnom ispitu (original na uvid)
• original potvrde o općoj ili općoj i posebnoj zdravstvenoj sposobnosti)
 Nakon što dobije rješenje s kandidatom se može sklopiti ugovor o radu za zaštitara sa zaštitarskom tvrtkom, uz prethodno zadovoljenje ostalih uvjeta iz radnog prava
 
6.    po sklopljenom ugovoru o radu kandidat podnosi zahtjev za izdavanje zaštitarske/čuvarske iskaznice na obrascu Z-2 kojem se prilaže:
• dokaz o radnom odnosu (kopija ugovora o radu za zaštitara ili čuvara, original na uvid)
• preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
• preslika prijave poslodavca na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
• dokaz o uplati predloška iskaznice u iznosu od 50,00 kn / 6,64 €.
• dvije fotografije veličine 30x35 mm.
 
Osobe koje su završile srednju školu smjera čuvar/zaštitar, policajac ili pravosudni policajac te osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik kriminalistike, stručni prvostupnik kriminalistike ili stručni specijalist kriminalistike, djelatne vojne osobe i policijski službenici, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare, ali su dužne položiti stručni ispit.
 
AKD-Zaštita d.o.o. će sa kandidatima koji zadovoljavaju kriterije tvrtke, što će se utvrditi u postupku selekcije prijavljenih kandidata, s određenim brojem kandidata sklopiti ugovore o financiranju stručne izobrazbe za obavljanje poslova privatne zaštite – zaštitara i predugovore o radu.
 
Sve dodatne informacije u vezi tečaja možete dobiti na broj telefona 01/4800-221, 01/4800-268, 01/4800-245 ili mailom na uciliste@akd-zastite.hr, a informacije u vezi zapošljavanja i financiranja tečaja na broj telefona 01/4800-221, 01/4800-268, 01/4800 -245 ili upitom na e-mail: ljudski.resursi@akd-zastita.hr

 

 

 

 

Galerija

TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA TEČAJ ZA ZAŠTITARA