Uvjeti kupovine

UVJETI POSLOVANJA U INTERNET TRGOVINI
Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini  www.uciliste-akd-zastite.hr. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača. Uvjeti poslovanja Internet trgovine www.uciliste-akd-zastite.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 79/2007; 125/07; 79/09; 89/09), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. Učilište AKD-Zaštite zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.


USLUGE
Učilište AKD-Zaštite pruža uslugu obrazovanja odraslih.  Usluge dijelimo na edukacije (realizacija u više dana) i seminare (realizacija unutar jednog dana). Kupac se prilikom odabira edukacije vodi osobnom potrebom i vodi računa da li mu je željena usluga dostupna. Uz uslugu izobrazbe koja nije dostupna svim pravnim i fizičkim osobama izričito stoji napomena koja kupca nedvosmisleno upućuje da mu takva usluga neće biti pružena. Uz uslugu izobrazbe koja zahtjeva ispunjenje specifičnih uvjeta stoji napomena koja kupca nedvosmisleno upućuje koje uvjete mora ispuniti za pristupanje takvoj vrsti izobrazbe.
Datum početka pojedine usluge određuje prodavatelj na temelju zaprimljenih prijava.  Učilište AKD-Zaštite zadržava pravo promjene termina održavanja određene usluge uz prethodnu obavijest svim kupcima usluge. Kupac usluge može ponuđeni termin odbiti, a prodavatelj mu je dužan omogućiti korištenje usluge i prvom sljedećem terminu.
Osim usluge izobrazbe Učilište nudi članstvo u VIP Protection Klub-u

CIJENE
Učilište AKD-Zaštite nije u sustava PDV-a. Sve cijene su izražene u kunama bez iskazivanja PDV-a.
Cijene vrijede u trenutku naručivanja, u slučaju da se cijena usluge promijeni, prodavatelj će o tom prethodno obavijestiti kupca. Kupac plaća cijenu usluge važeću na dan narudžbe sukladno uputama na potvrdi narudžbe.
Iskazana cijena odnosi se na cijenu usluge prodavatelja. Sve ostale troškove koji nadilaze samu uslugu snosi kupac.
Zadržavamo pravo na pogreške, u slučaju pogreške bit ćete obaviješteni.

PLAĆANJE
Plaćanje je moguće izvršiti:

• kreditnom/debitnom karticom
• općom uplatnicom 

• virmanom 

• putem internet bankarstva doznakom na račun prodavatelja

PLAĆANJE OPĆOM UPLATNICOM, VIRMANOM I INTERNET BANKARSTVOM

Primatelj uplate:
Učilište AKD-Zaštite
Savska cesta 28,
10 000 Zagreb
IBAN HR 2923400091110389747
Račun je otvoren kod Privredne banke Zagreb.

Pratite upute koje ćete dobiti po izvršenju narudžbe. Obratite pozornost na iznos koji trebate uplatiti. Molimo vas da uplatu izvršite u roku od pet dana od izvršenja narudžbe, inače neplaćenu narudžbu poništavamo.

PLAĆANJE KREDITNOM/DEBITNOM KARTICOM
Ako ste odabrali plaćanje kreditnom/debitnom karticom, odaberite vrstu kreditne/debitne kartice kojom plaćate (American Express®, MasterCard® , Maestro®,Visa i Diners) i upišite tražene podatke.
Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kartici, koji se ne pohranjuje na magnetskoj traci kartice niti se pojavljuje na računima i potvrdama trgovaca. Kontrolni broj služi kao dokaz da fizički posjedujete karticu u trenutku online kupnje i smanjuje mogućnost zlouporabe.
Položaj kontrolnog broja ovisi o kartici. Za izabranu karticu unesite odgovarajući kontrolni broj prema sljedećim uputama.
Na American Express karticama izdanim u Hrvatskoj koje počinju znamenkama 3775 postoji troznamenkasti kontrolni broj otisnut na poleđini kartice (posljednja desna grupa od 3 znamenke) kojeg je potrebno upisati. Za ostale American Express kartice potrebno je upisati četveroznamenkasti broj otisnut na prednjoj strani kartice.

Prilikom plaćanja MasterCard, Maestro ili Visa karticama potrebno je upisati troznamenkasti broj (posljednja desna grupa od 3 znamenke) koji je otisnut na poleđini kartice u potpisnom polju.

amex_front_border_webamex_back_border_web mastercard_back_border     

Ako na Maestro kartici nije otisnut kontrolni broj, njegov upis nije obvezan.

Sve osobne podatke o korisniku kartice, potrebno je upisati koristeći samo slova engleske abecede. Ne koristiti hrvatske dijakritičke znakove (č, ć, đ, š, ž) ili znakove nekih drugih jezika (ß, ç, ä, ë, ö i slično). Umjesto njih pisati c, dj, s, z ili druge odgovarajuće znakove.
•  Ime i prezime - potrebno je upisati točno kao na kartici (bez čćđšž) koristeći slova engleske abecede.
•  Adresa, Mjesto, Poštanski broj, Država - upisuje se točno kako je napisana na računu koji korisnik prima od kartičara (bez čćđšž) koristeći slova engleske abecede.
•  Broj telefona - upisati broj koji se može nazvati u slučaju potrebe provjere narudžbe.
•  E-mail adresa - upisati važeću e-mail adresu na koju će se poslati obavijesti o autorizaciji, terećenju kartice ili otkazivanju transakcije.
Kada kliknete Plati, vidjet ćete potvrdu o vašoj narudžbi koja će vam biti poslana na vašu e-mail adresu.
Radi vaše zaštite, HT PAYWAY sustav nam ne dopušta naplatu većeg iznosa niti uvid u vaš broj kreditne/debitne kartice. Vidimo samo broj transakcije koji se šalje na naplatu ili otkazivanje prema kartičaru. HT PAYWAY sustav onemogućava sudionicima u procesu kupnje pristup podacima za koje nisu ovlašteni: banka, primjerice, može vidjeti samo financijske podatke, ali ne i podatke o sadržaju kupnje, dok, s druge strane, mi vidimo samo podatke o sadržaju kupnje, ali ne i financijske informacije o kupcu, (broj kartice, stanje i sl.).
Nakon što je uplata evidentirana, kupac dobiva obavijest u elektronskom obliku. Obavijest će dobiti tijekom prvog radnog dana od trenutka kupnje (ponedjeljak petak od 8-16). Papirnati račun bit će poslan kupcu.

AmericanExpress50  mc_accpt_png  ms_accpt_png  visa_prihvat_office  https://karla.hr/upload/2013/12/diners_529ded460e0b4.jpg  https://karla.hr/upload/2013/12/discovercard_529ded4675b70.jpg

Plaćanje na rate je trenutno dostupno samo za Diners i American Express kartice i to do maksimalno 12 rata.

POVRAT  SREDSTAVA
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, faksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada Učilište AKD-Zaštite zaprimi uplatu, odnosno kada je uplata vidljiva na našem poslovnom računu.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu.

Obrazac za jednostrani raskid pred Ugovora možete preuzeti ovdje.

REKLAMACIJE I POVRAT SREDSTAVA
Učilište AKD-Zaštite zadržava pravo promjene termina održavanja određene usluge uz prethodnu obavijest  kupcu usluge. Kupac usluge može ponuđeni termin odbiti, a prodavatelj mu je dužan omogućiti konzumacije usluge u prvom sljedećem terminu. U slučaju odbijanja i zamjenskog termina, imate pravo na povrat sredstava koje ste nam uplatili za tu uslugu.

Nemate pravo na jednostrani raskid Ugovora i povrat sredstava:
- nakon početka korištenja usluge,
- ako niste pristupili izobrazbi u dogovoreno vrijeme, a o tome nas niste obavijestili niti pismeno zatražili zamjenu termina najmanje 15 dana prije početka izobrazbe.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na: uciliste@akd-zastita.hr Na sve primjedbe i prigovore  Učilište AKD-Zaštite odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA KUPACA
Učilište AKD-Zaštite smatra vašu privatnost svojim prioritetom. Pročitajte sljedeće napomene i saznajte više o našoj politici zaštite privatnosti korisnika. Kao posjetitelj internet trgovine uciliste-akd-zastite.hr prihvaćate navedene postupke i mjere zaštite privatnosti. Internet trgovina uciliste-akd-zastite.hr vlasništvo je Učilišta AKD-Zaštite  koja je odgovorna za sigurnost kupnje preko interneta i zaštite vaše privatnosti.

Osobni podaci
Zaštita privatnosti opisuje kako Učilište AKD-Zaštite  postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Učilište AKD-Zaštite sazna tijekom vašeg korištenja uciliste-akd-zastite.hr internet trgovine. Obvezujemo se vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju uciliste-akd-zastite.hr internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Učilište AKD-Zaštite  će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA
T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).
Učilište ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

                             

OSTALO
Učilište AKD-Zaštite  ne jamči da će svi moduli kupnje na internet stranici www. uciliste-akd-zastite.hr biti raspoloživi u svakom tenutku.
Usluga koju Učilište AKD-Zaštite  pruža u okviru kupnje na internet stranici www. uciliste-akd-zastite.hr ne uključuje troškove koje posjetitelji stranice snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranici.
Učilište AKD-Zaštite  nije odgovorno za troškove u elektronskom komunikacijskom prometu, internet prometu ili bilo koje druge troškove do kojih može doći, niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internet kupnje.
Ukoliko dođe do bilo kakve pogreške prilikom postupka kupnje, možete se obratiti prijavom na e-mail uciliste@akd-zastita.hr kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.
Eventualne sporove proizašle iz ovih odredbi rješavati će stvarno nadležan sud u Zagrebu.
Učilište AKD-Zaštite  zadržava pravo, bez prethodne najave, promijeniti ove uvjete te sadržaj na internet stranici www.uciliste-akd-zastite.hr, o čemu će Korisnici biti obaviješteni na vrijeme i na odgovarajući način.

 

Galerija

Uvjeti kupovine

Dokumenti