Zaštita osobnih podataka

Učilište AKD-Zaštite smatra vašu privatnost svojim prioritetom. Pročitajte sljedeće napomene i saznajte više o našoj politici zaštite privatnosti korisnika. Kao posjetitelj internet trgovine uciliste-akd-zastite.hr prihvaćate navedene postupke i mjere zaštite privatnosti. Internet trgovina uciliste-akd-zastite.hr vlasništvo je Učilišta AKD-Zaštite  koja je odgovorna za sigurnost kupnje preko interneta i zaštite vaše privatnosti.

Osobni podaci

Zaštita privatnosti opisuje kako Učilište AKD-Zaštite  postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Učilište AKD-Zaštite sazna tijekom vašeg korištenja uciliste-akd-zastite.hr internet trgovine. Obvezujemo se vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju uciliste-akd-zastite.hr internet trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Učilište AKD-Zaštite  će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Galerija

Zaštita osobnih podataka Zaštita osobnih podataka