IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANA INTERVENTNOG TIMA

Trajanje programa: 8 sati

Ciljana skupina: osobe koji rade na poslovima člana interventnog tima ili zaštitara

Cilj programa: Osposobljenost za poslove člana interventnog tima sa poznavanjem svih vrsta poslova privatne zaštite i tehničkih sredstava koje se koriste pri intervencijama

Sadržaj programa i kompetencije:

  • Poznavanje zakonske regulative i internih uputa za te poslove te pravilnog korištenjem materijalno tehničkih sredstava
  • Poznavanje vrste i tehničkih karakteristika alarmnih centrala i dojavnih sustava koje koristi AKD Zaštita
  • Poznavanje postupaka i načina postupanja kod dojave alarmnog signala 
  • Poznavanje taktike prilaska mjestu događaja
  • Poznavanje taktike i metodike postupanja na mjestu događaja
  • Poznavanje rukovanja i uporaba vatrenog oružja na siguran i zakonit način

Oblik provođenja programa: osposobljavanje sa praktičnim radom

Galerija

IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANA INTERVENTNOG TIMA IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANA INTERVENTNOG TIMA