IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠTIĆENJA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I KRITIČNE INFRASTRUKTURE

 

Trajanje programa: 5 sati

Ciljana skupina: osobe kojima je potreno usavršavanje iz tih poslova

Cilj programa: Osposobljenost za poslove štićenja financijskih institucija

Sadržaj programa i kompetencije:

  • Poznavanje tehničkih uvjeta zaštite u financijskim institucijama (tehnička sredstva, video nadzor, protu provala, zaštitna vrata, pregled osoba)
  • Posjedovanje teoretske i praktične sposobnost sudjelovanja u komunikaciji sa zaposlenicima, strankama i ostalim osobama osobito u stresnim uvjetima te primjereno ponašanje i postupanje na radnom mjestu
  • Poznavanje i razumijevanje nastajanja i ponašanja u talačkim situacijama i situacijama oružanih prepada i razbojstava
  • Poznavanje postupaka i uputa u redovnim i izvanrednim situacijama te metodologije i taktike postupanja zaštitara u zaštiti financijskih institucija
  • Posjedovanje potrebnih vještina preventivnog djelovanja u objektima novčarskih institucija, pravovremenog uočavanja i sprječavanja moguće opasnosti koje ugrožavaju zaposlenike, klijente  i imovinu,
  • Poznavanje zakonskih i pod zakonskih propisa koji se odnose na poslove zaštite novčarskih institucija, te internih procedura rada.
  • Prepoznavanje i rješavanje konfliktnih situacija
  • Poznavanje vrsta kritičnih infrastruktura te specifičnosti štićenja

Oblik provođenja programa: osposobljavanje sa praktičnim radom

Galerija

IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠTIĆENJA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I KRITIČNE INFRASTRUKTURE IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ŠTIĆENJA FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I KRITIČNE INFRASTRUKTURE