IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE REDARSKIH POSLOVA - ZA ZAŠTITARE

Trajanje programa: 4 sata

Ciljana skupina: osobe koje žele raditi na redarskim poslovima

Cilj programa: Osposobljenost za obavljanje redarskih poslova i osiguranja javnih okupljanja

Sadržaj programa i kompetencije:

  • Poznavanje pojmova i vrsta javnog okupljanja
  • Poznavanje normativnog uređenja poslova i ovlasti redara
  • Poznavanje osnova psihologije masa 
  • Poznavanje primjene redarskih ovlasti – taktika i metodika postupanja
  • Poznavanje načina pregleda osoba, privremeno oduzimanje predmeta, zadržavanje i legitimiranje, uporaba tjelesne snage

Oblik provođenja programa: osposobljavanje sa praktičnim radom

Galerija

IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE REDARSKIH POSLOVA - ZA ZAŠTITARE