IZOBRAZBA ZA POSLOVE PRATNJE I PRIJEVOZA VRIJEDNOSNIH POŠILJAKA

Trajanje programa: 5 sati

Ciljana skupina: osobe koji se žele usavršavati na poslovima pratnje i prijevoza vrijednosnih pošiljaka

Cilj programa: Osposobljenost za poslove pratnje i prijevoza vrijednosnih pošiljaka te pravilno rukovanje pošiljkama i elektrokemijskim spremnicima

Sadržaj programa i kompetencije:

  • Poznavanje zakonske regulative i internih uputa za te poslove te pravilnog korištenjem materijalno tehničkih sredstava
  • Poznavanje vrste i tehničkih karakteristika elektrokemijskih spremnika koje koristi AKD Zaštita
  • Poznavanje postupaka i načina rukovanja kod pojave alarmnog signala i neispravnosti spremnika
  • Poznavanje postupaka kod primopredaje vrijednosnih pošiljaka
  • Poznavanje detaljnih operativnih procedura i ponašanja (kretanje od vozila do objekta zaštitara pratitelja i teklića, ponašanje i uloga vozača oklopljenog vozila, postupak i kretanje po dolasku do vozila, napad i reakcije na napad, postupak nakon napada, zakonska uporaba vatrenog oružja

Oblik provođenja programa: ospsobljavanje sa praktičnim radom

Galerija

IZOBRAZBA ZA POSLOVE PRATNJE I PRIJEVOZA VRIJEDNOSNIH POŠILJAKA IZOBRAZBA ZA POSLOVE PRATNJE I PRIJEVOZA VRIJEDNOSNIH POŠILJAKA