OSNOVE KOMUNICIRANJA U PRIVATNOJ ZAŠTITI

Trajanje programa: 5 sati

Ciljana skupina: Osobe koji rade na poslovima gdje su potrebne izražene komunikacijske vještine

Cilj programa: Stjecanje komunikacijskih vještina, naučiti osnovne psihološke procese, psihologiju komunikacijskog procesa, pravila poslovne komunikacije te kako se nositi sa sukobima na poslu

Sadržaj programa i kompetencije:

Polaznici će steći znanja:

  • Poznavanja osnova i pravila poslovne komunikacije (načela, vjerodostojnost, uspostavljanje kontakta sa strankom, prvi dojam, prepoznavanje poslovnog problema stranke, kultura slušanja)
  • Poznavanje osnova elemenata psihologije (percepcija, pamćenje i učenje, predodžba, mišljenje i govor, emocije, motivacija, frustracije i stres, ličnost i osobnost)
  • Poznavanje i prepoznavanje svih utjecaja na komunikaciju (osobna komunikacija, iskrivljavanje informacija i sl.)
  • Poznavanje komunikacijskog procesa (osobna komunikacija, indikatori uspješnosti komunikacije, nesporazum u komuniciranju)
  • Poznavanje osnova verbalne i neverbalne komunikacije (osnovni elementi i značajke verbalne i neverbalne komunikacije)
  • Poznavanje indikatora konflikata i načina rješavanja (što je konflikt i opći indikatori, prepoznavanje i postupanje u konfliktnim situacijama)

 

Galerija

OSNOVE KOMUNICIRANJA U PRIVATNOJ ZAŠTITI OSNOVE KOMUNICIRANJA U PRIVATNOJ ZAŠTITI