OSPOSOBLJAVANJE IZ OSNOVA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Trajanje programa: 8 sati

Ciljana skupina: osobe koje žele steći usavršavanje iz područja protupožarne zaštite i minimuma kao obaveze svakog građanina

Cilj programa: Poznavanje osnova prevencije i zaštite od požara 

Sadržaj programa i kompetencije:

  • Poznavanje ustrojstva zaštite od požara
  • Poznavanje uvjeta i načina gorenja i gašenja pojedinih tvari
  • Poznavanje protupožarne preventive 
  • Poznavanje vatrogasnih sprava i opreme
  • Poznavanje vatrogasne taktike
  • Poznavanje zakonskih i internih regulatornih zahtjeva struke

Oblik provođenja programa: osposobljavanje sa praktičnim radom

Galerija

OSPOSOBLJAVANJE IZ OSNOVA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE