OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE REDARA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

Trajanje programa: 15 sati (tri dana)

Ciljana skupina: osobe koje žele raditi na redarskim poslovima kod osiguranja športskih natjecanja

Cilj programa: Stjecanje odobrenja za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima

Sadržaj programa:

  1. Zakonska osnova

  2. Ovlaštenja redara, provođenje i načela postupanja

Kompetencije:

  • Poznavanje normativnog uređenje područja rada i ovlasti redara na športskom natjecanjima

  • Poznavanje metode provođenja pregleda

  • Poznavanje načina oduzimanja predmeta

  • Poznavanje osnova uporabe snage u nužnoj obrani

  • Poznavanje vrsta otpora

Oblik provođenja programa: osposobljavanje sa praktičnim radom

Osposobljavanje za poslove redara na športskim natjecanjima određeno je zakonskim i podzakonskim aktima iz područja privatne zaštite (http://zakon.poslovna.hr/public/pravilnik-o-osposobljavanju-osoba-koje-obavljaju-poslove-redara-na-sportskim-natjecanjima/226561/zakoni.aspx)

Galerija

OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE REDARA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE REDARA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA