TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE

VIP Protection BASIC

Trajanje programa: 50 sati

Ciljana skupina: osobe koje se bave poslovima privatne zaštite

Cilj programa: specijalistička nadogradnja postojećih znanja i vještina za kvalitetno obavljanje poslova neposrednog štićenja osobe.

Kompetencije:

Svaki polaznik na kraju edukacije steći će znanja i naučiti:

- zakonsku regulativu obavljanja poslova neposredne tjelesne zaštite

  na području RH

- ovlasti uporabe tjelesne snage i uporaba vatrenog oružja

- područje nužne obrane i krajnje nužde

- izvaditi oružje i zauzeti položaj za gađanje na siguran način

- ubaciti metak u cijev i dovesti oružje u položaj za paljbu

- pogoditi cilj

- promijeniti spremnik u položaju za gađanje

- isprazniti i provjeriti ispražnjenost oružja te spremiti oružje na siguran način

Provjera elemenata vrši se u pokretu odnosno kroz simulaciju praćenja štićene osobe.

Kretati se s štićenom osobom na način da:

- izvrši pregled prostora

- Izvrši pregled vozila

- zauzme pravilan položaj u odnosu na zadanu formaciju

- pokaže reakciju kod fizičkog napada na štićenu osobu

- pokaže reakciju kod napada na štićenu osobu vatrenim oružjem

- pravilno izvrši ulazak i izlazak štićene osobe iz vozila

  Demonstrirati osnove samoobrane tako da pokaže:

  - tehnike manipulacije štićenom osobom

  - obranu od napada naoružanih i nenaoružanih napadača

  - tehnike prolaska kroz masu

  - tehnike razoružavanja i kontrole napadača

 

Oblik provođenja programa: praktičan rad

Galerija

TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE TEČAJ ZA TJELOHRANITELJE