POSEBNI SIGURNOSNI POSLOVI

POSEBNI SIGURNOSNI POSLOVI

AKD-Zaštita formira izdvojeni odjel zaštitara za poslove posebnih sigurnosnih poslova.

Objava otvorenog natječaja početak je formiranja skupina za selekcijski postupak i odabir kandidata za pristupanje posebnom odjelu u AKD-Zaštiti.

Uvjet za prijavu je posjedovanje licence za zaštitara ili dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite-zaštitara.

Odabrani kandidati prolaze dodatnu edukaciju na Učilišti AKD-Zaštite i zapošljavaju se na novim radnim mjestima

Pristup poslovnim obvezama, spremnost na edukaciju, ozbiljnost i korporativna kultura osnovne su osobine kandidata koji će se zapošljavati.

Za selekciju se možete još uvijek prijaviti na ljudski.resursi@akdz.hr uz kratki životopis. 

 

Galerija

POSEBNI SIGURNOSNI POSLOVI