PREKVALIFIKACIJA ZA ZAŠTITARA

Tijekom 2014. godine Učilište AKD-Zaštite je temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provelo edukaciju nezaposlenih za poslove zaštitara te omogućilo prekvalifikaciju za preko 400 osoba koje su lakše mogle pronaći posao na tržištu rada. Sve osobe koje su uspješno položile ispit i dobile dopuštenje MUP-a za obavljanja poslova zaštite osoba i imovine postali su kandidati za zapošljavanje u AKD-Zaštiti.

O tome govori i prilog HRT-a koji možete pogledati u nastavku.

Galerija

PREKVALIFIKACIJA ZA ZAŠTITARA

Video