Uspješno završen još jedan program izobrazbe za zaštitare/čuvare

U organizaciji Učilišta AKD-Zaštite 24 polaznika uspješno je završilo tečaj za zaštitara i 3 za čuvara.

Svim polaznicima želimo uspješno polaganje stručnog ispita!

Prijave za novi grupu zaštitara i čuvara su otvorene, možete se prijaviti na: http://www.uciliste-akd-zastite.hr/hr/upisi_prijave

Planirani početak novog tečaja za zaštitare je 08.05.2017.

 

Galerija

Uspješno završen još jedan program izobrazbe za zaštitare/čuvare Uspješno završen još jedan program izobrazbe za zaštitare/čuvare Uspješno završen još jedan program izobrazbe za zaštitare/čuvare Uspješno završen još jedan program izobrazbe za zaštitare/čuvare