VIP PROTECTION BASIC

Učilište AKD-Zaštite d.o.o. Zagreb, Savska cesta 28, organizira i provodi specijalističku izobrazbu neposredne tjelesne zaštite prema sustavu izraelskom Krav Maga te Vas poziva na specijalističku izobrazbu


Provoditelji izobrazbe:
- Marijan Škiljić (Krav Maga Expert, Krav Maga law enforcement instructor, Krav Maga VIP Protection instructor) i suradnici.

Trajanje: 50 sati
Grupa: do 15 polaznika
Cijena: smještaj i hrana ne ulaze u cijenu

Redovna cijena 5.600,00 kn
Rana prijava (do 30 dana prije početka) 4.900,00 kn
Članovi VIP Protection Klub-a (bez obzira na datum prijave) 4.900.00 kn

Mogućnost plaćanja u ratama.

Popust se ostvaruje i za:
1. Grupe 5 (pet) ili više polaznika
2. Za prijave do 30 dana prije početka  (potrebno je napraviti prijavu i uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn)
 
Broj računa Učilišta AKD-Zaštite: HR 29 23400091110389747   
 
Program izobrazbe:
1. Teorija zaštite osoba (3 sata)
2. Pravni aspekti neposredne tjelesne zaštite (2 sata)
3. Osnove samoobrane i zaštite osoba (15 sati)
4. Osnove rukovanja i uporabe vatrenog oružja (8 sati)
5. Taktika i komunikacije (15 sati)
6. Komuniciranje (3 sata)
7. Prva pomoć (4 sata)
 
Detaljni plan i program izobrazbe sa operativnim sadržajem  priložen je u dokumentima.
  
Izobrazba se provodi na planiranim lokacijama u gradu Zagrebu sukladno planu izobrazbe.
   
Raspored sati polaznici dobivaju prije početka izobrazbe.
 
Svaki kandidat mora zadovoljiti Opće uvjete za pristupanje izobrazbi.
 
Svi polaznici izobrazbe osigurani su od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja za slučajeve smrti uslijed nezgode te za slučaj trajne invalidnosti.
 
Skupine se popunjavaju prema redoslijedu zaprimanja prijava.
 
Učilište AKD-Zaštite osigurava svakom polazniku potrebiti školski pribor te opremu.
 
Po uspješnom završetku, svakom polazniku uručuje se međunarodno priznati Krav Maga certifikat o završenoj izobrazbi VIP Protection Course.

Galerija

VIP PROTECTION BASIC VIP PROTECTION BASIC VIP PROTECTION BASIC VIP PROTECTION BASIC VIP PROTECTION BASIC VIP PROTECTION BASIC VIP PROTECTION BASIC VIP PROTECTION BASIC

Video