VIP PROTECTION SPECIALIST

Prema izraelskom sustavu Krav Maga organiziramo naprednu specijalističku izobrazbu neposredne tjelesne zaštite


 VIP Protection – SPECIALIST

 

 Provoditelji izobrazbe:
- Marijan Škiljić (Krav Maga Expert, Krav Maga Law Enforcement Instructor, Krav Maga VIP Protection Instructor) i suradnici.
 
Trajanje: 70 sati

Grupa: do 15 polaznika, skupine se popunjavaju prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Lokacija: na planiranim lokacijama u Zagrebu sukladno planu izobrazbe.

Cijena:

redovna cijena 8.000,00 kn
rana prijava (do 30 dana prije početka) 7.300,00 kn
članovi VIP Protection Klub-a (bez obzira na datum prijave) 7.300.00 kn

Smještaj i hrana ne ulaze u cijenu.

Mogućnost plaćanja u ratama i putem kreditnih kartica, mogućnost financiranja preko sindikata RSRH.

Popust se ostvaruje za:
1. Grupe 5 (pet) ili više polaznika
2. Za prijave 30 dana prije početka izobrazbe (potrebno je napraviti prijavu i uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn).
  
Broj računa Učilišta AKD-Zaštite: HR 29 23400091110389747    
 
Program izobrazbe:

 1. Teorija osiguranja i zaštite (2 sata)
 2. Protuterorizam (4 sata)
 3. Uvodni razgovor sa klijentom/štićenom osobom (1 sat)
 4. Prosudba ugroženosti i procjnea rizika (2 sata)
 5. Planiranje osiguranja u mjestu i pokretu (4 sata)
 6. Nadzor i protunadzor (2 sata)
 7. Osobna sigurnost (2 sata)
 8. Pregled prostora, objekata i prijevoznih sredstava (4 sata)
 9. Postupanje u incidentnim situacijama (8 sati)
 10. Zbrinjavanje ozljeda (CLS-Combat Lifesaver) (4 sata)
 11. Rukovanje i uporaba vatrenog oružja (10 sati)
 12. Taktika osiguranja osoba u mjestu i pokretu (21 sat)
 13. Taktika osiguranja prostora i objekata (6 sati)

Detaljni plan i program izobrazbe s operativnim sadržajem priložen je u dokumentima koji se nalaze na dnu stranice, a raspored sati polaznici dobivaju prije početka izobrazbe. Radi više informacija možete preuzeti i e-book.
Učilište AKD-Zaštite osigurava svakom polazniku potrebiti školski pribor te opremu.
 
Svaki kandidat mora zadovoljiti Opće uvjete za pristupanje izobrazbi. Prije pristupanja potrebno je priložiti originalno Uvjerenje o nekažnjavanju i potvrdu obiteljskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti, a policijski službenici, DVO MORH-a i zaštitari samo presliku službene iskaznice. 
 
Svi polaznici izobrazbe osigurani su od posljedica nezgode za vrijeme trajanja edukacije. 
 
Po završetku, svakom polazniku uručuje se certifikat Učilišta AKD-Zaštite i međunarodno priznati certifikat Krav Maga Global o završenoj izobrazbi VIP Protection Specialist. Mogućnost upisa certifikata u e-radnu knjižicu.

Galerija

VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST VIP PROTECTION SPECIALIST

Video