Kontakti

Učilište AKD Zaštite

Savska cesta 28, 10 000 Zagreb

e mail: uciliste@akdz.hr

tel: 01/ 4800 245

 

Voditeljica marketinga i razvoja Učilišta

 

e mail: 

 

Ravnatelj Učilišta

Zdenko Pejčić

e mail: zdenko.pejcic@akdz.hr

         

Ljudski resursi

Nataša Pastuović

e mail: natasa.pastuovic@akdz.hr

tel: 01 4800 245