Upravno vijeće

Josip Turkalj - predsjednik Upravnog vijeća

Marinela Vuković, dipl.oec. - zamjenica predsjednika Upravnog vijeća

Nataša Pastuović - član Upravnog vijeća