VIP PROTECTION BASIC

Cijena tečaja je:

 • redovna cijena 750,00 EUR
 • Smještaj i hrana ne ulaze u cijenu
 • Mogućnost plaćanja u ratama.


Učilište AKD-Zaštite d.o.o. Zagreb, Savska cesta 28, organizira i provodi specijalističku izobrazbu neposredne tjelesne zaštite prema izraelskom sustavu Krav Maga te Vas poziva na specijalističku izobrazbu

Provoditelji izobrazbe:

- Marijan Škiljić (Krav Maga Expert, Krav Maga law enforcement instructor, Krav Maga VIP Protection instructor) i suradnici.

Trajanje: 50 nastavnih sati

Grupa: do 15 polaznika

Prijavite se putem emaila ili web stranice

uciliste@akdz.hr
ljudski.resursi@akdz.hr

UPISI

Program osposobljavanja - oblik i trajanje

Popust se ostvaruje i za:

 1. Grupe 5 (pet) ili više polaznika
 2. Za prijave do 30 dana od početka edukacije (potrebno je napraviti prijavu i uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn)

Program izobrazbe:

 1. Teorija zaštite osoba (2 sata)
 2. Prva pomoć (4 sata)
 3. Taktika i tehnike zaštite osoba (18 sati)
 4. Osnove samoobrane i zaštite osoba (15 sati)
 5. Osnove rukovanja i uporabe vatrenog oružja (8 sati)
 6. Pravni aspekti neposredne tjelesne zaštite (2 sata)

 Detaljni plan i program izobrazbe sa operativnim sadržajem  priložen je u dokumentima.

Izobrazba se provodi na planiranim lokacijama u gradu Zagrebu sukladno planu izobrazbe.

Raspored sati polaznici dobivaju prije početka izobrazbe.

Svaki kandidat mora zadovoljiti Opće uvjete za pristupanje izobrazbi.

Svi polaznici izobrazbe osigurani su od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja za slučajeve smrti uslijed nezgode te za slučaj trajne invalidnosti.

Skupine se popunjavaju prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Učilište AKD-Zaštite osigurava svakom polazniku potrebiti školski pribor te opremu.

Po završetku, svakom polazniku se uručuje međunarodno priznati certifikati Krav Maga Global o završenoj izobrazbi VIP Protection Course. Upis u e-radnu knjižicu.