VIP PROTECTION SPECIALIST

Cijena tečaja je:

  • redovna cijena 1.100,00 EUR
    rana prijava

  • Mogućnost plaćanja u ratama.


Provoditelji izobrazbe:
- Marijan Škiljić (Krav Maga Expert, Krav Maga law enforcement instructor, Krav Maga VIP Protection instructor) i suradnici.

Trajanje: 70 sati

Grupa: 15 polaznika

Cijena: smještaj i hrana ne ulaze u cijenu

Prijavite se putem emaila ili web stranice

uciliste@akdz.hr
ljudski.resursi@akdz.hr

UPISI

Program osposobljavanja - oblik i trajanje

Popust se ostvaruje za:

  1. Grupe 5 (pet) ili više polaznika
  2. Za prijave do 30 dana prije početka  (potrebno je napraviti prijavu i uplatiti akontaciju u iznosu od 500,00 kn)

Program izobrazbe:

 

Teorija osiguranja i zaštite (2 sata)

Protuterorizam (4 sata)

Uvodni razgovor s klijentom / štićenom osobom (1 sat)

Prosudba ugroženosti i procjena rizika (2 sata)

Planiranje osiguranja u mjestu i pokretu (4 sata)

Nadzor i protunadzor (2 sata)

Osobna sigurnost (2 sata)

Pregled prostora, objekata i prijevoznih sredstava (4 sata)

Postupanje u incidentnim situacijama (8 sati)

Zbrinjavanje ozljeda (CLS-Combat Lifesaver) (4 sata)

Rukovanje i uporaba vatrenog oružja (10 sati)

Taktika osiguranja osoba u mjestu i pokretu (21 sat)

Taktika osiguranja prostora i objekata (6 sati)

Detaljni plan i program izobrazbe s operativnim sadržajem priložen u dokumentima.

 

Izobrazba se provodi na planiranim lokacijama u gradu Zagrebu sukladno planu izobrazbe.

 

Raspored sati polaznici dobivaju prije početka izobrazbe.

 

Svaki kandidat mora zadovoljiti Opće uvjete za pristupanje izobrazbi.

 

Svi polaznici izobrazbe osigurani su od posljedica nezgode pri i izvan redovnog zanimanja za slučajeve smrti uslijed nezgode te za slučaj trajne invalidnosti.

 Skupine se popunjavaju prema redoslijedu zaprimanja prijava.

 Učilište AKD-Zaštite osigurava svakom polazniku potrebiti školski pribor te opremu.

 Po uspješno završenoj edukaciji polaznici dobivaju diplomu koja glasi na ime i prezime polaznika i upisuje se u e-radnu knjižicu, te međunarodno priznati certifikat Krav Maga Global o završenoj izobrazbi VIP Protection Course.